Besluit aanpassing bedragen Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 27-04-2006 t/m 30-06-2013

Besluit aanpassing bedragen Wet vergoedingen leden Eerste Kamer

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 9, 10, derde lid en artikel 19 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.]

Voor leden voor wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor toepassing van die wet als dienstbetrekking kan worden aangemerkt, geldt voor 2006 een beroepskostenvergoeding van € 4.500,56 per jaar.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006, met uitzondering van het bedrag in artikel 2, onder a, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina