Wijzigingsregeling Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 april 2006, nr. AV/PB/2006/30063, tot wijziging van de Regeling betreffende aanvragen op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2006

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina