Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2006

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 19-11-2006 t/m 19-04-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 13 april 2006 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften pluimveehouderij 1999, de Verordening hygiënevoorschriften pluimveeverwerkende industrie 1999, de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999, de Verordening technische eiproducten 2003 (PPE), de Verordening produktie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003, de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003, de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003, de Verordening algemene bepalingen heffingen (PPE) 2005, de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 en de Verordening aanduiding bijzondere slachtpluimvee-houderijsystemen (PPE) 2004 van het Productschap Pluimvee en Eieren (Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 De volgende personen, als controleur werkzaam bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, statutair gevestigd te Zeist, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordeningen genoemd in het tweede lid:

  • a. dhr. H.J.G. Altena, geboren op 28 april 1950 te Vriezenveen;

  • b. mw. P.A.M. Barten-Maas, geboren op 1 februari 1966 te Lieshout;

  • c. mw. H.G. Dekker, geboren op 14 juni 1964 te Holten;

  • d. dhr. A.C.A. Haazen, geboren op 19 augustus 1953 te Asten;

  • e. dhr. R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsendorp;

  • f. dhr. H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Hardenberg;

  • g. dhr. T.F.M. Loeffen, geboren 8 augustus 1964 Groesbeek;

  • h. mw. A.F. Mellema, geboren op 27 november 1972 te Groningen;

  • i. dhr. G.J. van Noord, geboren op 13 juni 1965 te Dwingeloo;

  • j. dhr. P. van Noord, geboren op 6 september 1975 te Hoogeveen;

  • k. dhr. W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel;

  • l. dhr. H.P.F.H. Stals, geboren op 22 februari 1959 te Weert;

  • m. dhr. A.C.J.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot.

Artikel 3

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordeningen (PPE) 2006.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 13 april 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 2 november 2006, nr. TRCJZ/2006/1368.

Terug naar begin van de pagina