Kaderwet overige BZK-subsidies

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling fonds energiebesparing huursector
  2. Stimuleringsregeling energieprestatie huursector

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kaderbesluit BZK-subsidies
    Artikel: 2
  2. Kaderwet overige BZK-subsidies
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina