Besluit vaststelling bedragen ex artikel 2, tweede lid, Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 07-04-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 maart 2006, nr. 2006-0000086669, CZW WVOB, tot vaststelling van enkele bedragen in verband met het Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Tijdelijk besluit bijdrage burgemeestersreferendum;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina