Besluit toekenning vaste beloning externe deelnemers Audit Committee van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Regeling vervallen per 16-04-2010.]
Geldend van 03-05-2006 t/m 15-04-2010

Besluit van 5 april 2006, nr. 06.001193, houdende toekenning van een vaste beloning aan de externe deelnemers van het Audit Committee van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2006, nr. 2006-0000092230, GD/FB/B&O;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 16-04-2010]

Het externe lid van het Audit Committee van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangt een vaste beloning van € 10.000 per jaar voor zijn werkzaamheden.

Artikel 2

[Vervallen per 16-04-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 april 2006

Beatrix

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina