Besluit vaststelling subsidieplafond 2006 Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

[Regeling vervallen per 03-04-2008.]
Geldend van 01-06-2006 t/m 02-04-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 4 april 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/PAC/2006/25134, houdende vaststelling van het subsidieplafond 2006 zoals bedoeld in de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden;

Besluit:

[Vervallen per 03-04-2008]

Het subsidieplafond bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden, wordt voor het jaar 2006 vastgesteld op € 16.000.000,–.

Dit besluit zal inclusief de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 april 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina