Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend [...] Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Financiën)

Geldend van 10-06-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Overkoepelend beleid Verkeer en Waterstaat vanaf 1945 (Minister van Financiën)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 oktober 2006, nr. arc-2005.02633/5);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directie Bedrijfsvoering en Communicatie, Managementteam Documentatie en Informatie

,

R.C.M. van der Ven

Terug naar begin van de pagina