Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale [...] in strafzaken vanaf 1945 (Minister van BuitenlandseZaken)

Geldend van 24-05-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Rechtshulp in strafzaken vanaf 1945 (Minister van BuitenlandseZaken)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 19 december 2005, nr. arc-2005.02658/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 23 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

Ph. de Heer

Terug naar begin van de pagina