Besluit Vergoeding voorzitter en leden Garantiewetcommissie (Vacatiegeldenbesluit)

Geldend van 01-05-2006 t/m heden

Besluit Vergoeding voorzitter en leden van de Garantiewetcommissie (Vacatiegeldenbesluit)

  • 1 Met betrekking tot de vergoeding voor de voorzitter, de leden en de secretaris van de Garantiewetcommissie is het Vacatiegeldenbesluit 1988 van toepassing.

  • 2 De Garantiewetcommissie valt onder de categorie ‘zware commissie’. Als vergoeding voor de voorzitter respectievelijk de leden en de secretaris geldt het maximumbedrag dat op grond van het Vacatiegeldenbesluit 1988 kan worden toegekend.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Van dit besluit zal afschrift worden gezonden aan:

de Garantiewetcommissie;

de Directeur Financieel Economische Zaken en Control;

de Directeur Financiële Bedrijfsvoering.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Directeur Arbeidszaken Openbare Sector

,

C.J.A. Maas

Terug naar begin van de pagina