Besluit geheimverklaring overheidsopdrachten woon- en werkverblijven leden koninklijk huis

[Regeling vervallen per 13-10-2011.]
Geldend van 17-03-2006 t/m 12-10-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 9 maart 2006, tot geheimhouding van diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan de woon- en werkverblijven van de leden van het koninklijk huis (Besluit geheimverklaring overheidsopdrachten woon- en werkverblijven leden koninklijk huis)

Artikel 1

[Vervallen per 13-10-2011]

Geheim worden verklaard diensten, leveringen en werken ten behoeve van bouw-, onderhouds- en inrichtingswerkzaamheden aan woon- en werkverblijven van leden van het koninklijk huis.

Artikel 3

[Vervallen per 13-10-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 13-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit geheimverklaring overheidsopdrachten woon- en werkverblijven leden koninklijk huis.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 maart 2006

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina