Besluit HPA aanwijzing BKD Services als toezichthouder tuchtrecht 2006

[Regeling vervallen per 29-04-2007.]
Geldend van 02-07-2006 t/m 28-04-2007

Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 9 maart 2006 tot aanwijzing van BKD Services als toezichthouder (Besluit HPA aanwijzing BKD Services als toezichthouder tuchtrecht 2006)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-04-2007]

BKD Services wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Verordening HPA bestrijding knolcyperus 2003 en de Verordening HPA bestrijding valse meeldauw bij uien 2004 aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 29-04-2007]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 9 maart 2006

Th.A.M. Meijer

voorzitter

P. Hijma

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij besluit van 14 juni 2006, beschikkingnr. TRCJZ/2006/888.

Terug naar begin van de pagina