Besluit vaststelling beeldenaar zilveren vijf-euromunt en gouden tien-euromunt viering 400 jaar Nederland-Australië

Geldend van 24-03-2006 t/m heden

Besluit van 8 maart 2006, houdende de vaststelling van de beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die worden uitgegeven ter gelegenheid van de viering van 400 jaar Nederland-Australië

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 maart 2006, FM 2006-0490 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de zilveren vijf-euromunt en de gouden tien-euromunt die in 2006 worden uitgegeven ter gelegenheid van de viering van 400 jaar Nederland–Australië is:

  a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: tegen een matte achtergrond van globelijnen in het midden Onze beeltenis met daarbinnen de tekst «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN»;

  Bijlage 230060.png

  b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: tegen een matte achtergrond van globelijnen iets onder het midden het werelddeel Australië met daarbinnen de tekst «AUSTRALIË», direct boven Australië het teken van de Muntmeester «

  Bijlage 230061.png

  », in de bovenste helft in het midden de waardeaanduiding «5 €» onderscheidenlijk «10 €» en in het midden van het eerste kwartier het teken van de Munt «

  Bijlage 230062.png

  »;              

  Bijlage 230063.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 maart 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de drieëntwintigste maart 2006

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina