Vaststellingsregeling projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoeringskosten van verkeerslawaai in 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 30-12-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 7 maart 2006, nr. LMV 2006242471, houdende vaststelling van de projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoeringskosten van verkeerslawaai in 2006

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 12, vierde lid, en 16, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 12, vierde lid en 16, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, van de regeling houdende Vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2006 en criteria voor subsidieverlening, wordt de volgende lijst vastgesteld:

 • a. project 576.175.00: Boekel, stil wegdek;

 • b. project 576.154.00: Dinkelland, verkeersmaatregelen;

 • c. project 577.122.00: Maasbracht, A2;

 • d. project 577.137.00: Vlaardingen, A20 Westwijk;

 • e. project 777.033.00: Gemert-Bakel, Elsendorp 70+ woningen;

 • f. project 777.034.00: Haaksbergen, 70+ woningen;

 • g. project 777.021.00: Hardenberg, 70+ woningen;

 • h. project 559.157.00: Haarlem, Leidsebuurt;

 • i. project 559.171.00: Maasbracht, Linne;

 • j. project 559.135.00: Sittard, railscherm Rijksweg Noord;

 • k. project 559.179.00: Wierden, Reggebrug;

 • l. project 559.166.00: Wijchen, Spoorscherm Kern;

 • m. project 559.141.00: Groningen, Lodewijkstraat;

 • n. project 777.035.00: Moerdijk, Weeldijk 5.

 • o. project 577.160.00: Wassenaar, Norah;

 • p. project 576.177.00: Veghel, Erp;

 • q. project 576.182.00: Raalte, Heeten;

 • r. project 777.025.00: Someren, Groenebeemdweg.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina