Besluit vaststelling subsidieplafond en behandelingstermijnen 2006 SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval

Geldend van 01-05-2006 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 3 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/P&G/2006/15175, tot vaststelling van het subsidieplafond 2006 en de behandelingstermijnen voor 2006 zoals bedoeld in de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 12, eerste lid, en 13, eerste lid, van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval;

Besluit:

Artikel 1. Subsidieplafond

  • 2 Het subsidieplafond wordt gelijkelijk toegerekend aan de behandelingstermijnen, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Behandelingstermijnen

De behandelingstermijnen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de SZW-subsidieregeling preventie van arbeidsuitval, worden voor het jaar 2006 vastgesteld op de termijn van 20 maart 2006 tot en met 27 april 2006 en de termijn van 14 augustus 2006 tot en met 21 september 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 maart 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina