Besluit verlening mandaat inzake internationale inlichtingenuitwisseling

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 15-03-2006 t/m 31-12-2014

Besluit verlening mandaat inzake internationale inlichtingenuitwisseling

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:

1. Mandaatverlening ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, en artikel 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen namens ‘Onze Minister’ en als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: WIB).

1a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat

[Vervallen per 01-01-2015]

Tevens is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd en gemachtigd om voor het nemen van besluiten en het handelen namens ‘Onze Minister’ en als ‘bevoegde autoriteit’ ter uitvoering van de WIB ondermandaat en machtiging te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.

2. Mandaatverlening ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1798/2003

[Vervallen per 01-01-2015]

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, en artikel 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen als de bevoegde autoriteit ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 218/92 (hierna: Verordening (EG) nr. 1798/2003).

2a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat

[Vervallen per 01-01-2015]

Tevens is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om voor het nemen van besluiten welke ingevolge Verordening (EG) nr. 1798/2003 door de bevoegde autoriteit worden genomen en gemachtigd om voor het handelen als bevoegde autoriteit, ondermandaat en machtiging te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.

3. Mandaatverlening ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 2073/2004

[Vervallen per 01-01-2015]

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, en artikel 10:5, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen als de bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening (EG) nr. 2073/2004 van de Raad van 16 november 2004 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen (hierna: Verordening (EG) nr. 2073/2004).

3a. Bevoegdheid tot het geven van ondermandaat

[Vervallen per 01-01-2015]

Tevens is de directeur-generaal Belastingdienst gemandateerd om voor het nemen van besluiten welke ingevolge Verordening (EG) nr. 2073/2004 door de bevoegde autoriteit worden genomen en gemachtigd om voor het handelen als bevoegde autoriteit, ondermandaat en machtiging te verlenen aan daartoe aan te wijzen functionarissen.

5. Ingetrokken besluit

[Vervallen per 01-01-2015]

Het besluit van 24 mei 2002, nr. CPP2001/3592M, is per 15 maart 2006 ingetrokken.

Terug naar begin van de pagina