Besluit verlenging mandaatbesluit Organisatie Informatie- en Communicatietechnologie OOV

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 08-03-2006 t/m 31-12-2006

Besluit verlenging mandaatbesluit Organisatie Informatie- en Communicatietechnologie OOV

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op:

Artikel 10.4, van de Algemene wet bestuursrecht;

– Het Mandaatbesluit beheersbevoegheden agentschap ITO;

Besluit :

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De directeur ICT-Service Coöperatie Politie Justitie en Veiligheid wordt mandaat en volmacht verleend als bedoeld in Mandaatbesluit beheersbevoegdheden agentschap ITO.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de directeur vindt plaats op de volgende wijze:

  De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  voor deze,

  Directeur ITO a.i.

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van de volmacht wordt de aanduiding van de bewindspersoon voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

 • 2 Het besluit loopt uiterlijk tot 1 januari 2007.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Veiligheid

,

H.W.M. Schoof

Terug naar begin van de pagina