Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-03-2006 t/m 31-12-2006

Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar

De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,

Gelet op artikel 2:6, eerste lid, van het Ontslagbesluit, zoals dit luidt met ingang van 1 maart 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het standaardformulier met behulp waarvan een verklaring van geen bezwaar van de werknemer als bedoeld in artikel 2:6 van het Ontslagbesluit moet worden opgesteld, wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Werknemersverklaring van geen bezwaar.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 21 februari 2006

Voorzitter Raad van bestuur

Centrale organisatie werk en inkomen,

R. de Groot

Terug naar begin van de pagina