Examenreglement basisexamen inburgering

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2017.
Geldend van 01-10-2017 t/m 09-03-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-10-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
    Artikel: 1a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-12-2014 t/m 01-11-2014 Wijziging 03-12-2014 Stcrt. 2014, 35494 2014-0000179202 03-12-2014 Stcrt. 2014, 35494
15-03-2006 Nieuwe-regeling 14-02-2006 Stcrt. 2006, 51 5403488/06 14-02-2006 Stb. 2006, 75 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inburgering in het buitenland (Stb. 2006/28) in werking treedt. 1)
Naar boven