Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 09-12-2009 t/m 31-12-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWopt
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0019562
RechtsgebiedBelastingrecht | Inkomstenbelasting
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit Wopt
 2. Regeling berekening gemiddelde belastbare loon ministers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers
  Artikel: 2
 2. Regeling SUWI
  Bijlagen: IV, VI, VIII, XX
 3. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage: 2
 4. Regeling berekening gemiddelde belastbare loon ministers
  Artikel: 1
 5. Regeling controleprotocol regionale politiekorpsen
  Bijlage: bij artikel 1
 6. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media
  Bijlage: bijlage
 7. Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster
  Bijlage: bijlage
 8. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW 2009
  Bijlage: bijlage
 9. Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen
  Bijlagen: IIA, IIB
 10. Regeling verslaggeving WTZi
  Bijlage: bij artikel 8, eerste lid
Terug naar begin van de pagina