Besluit aanwijzing toezichthouders welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 02-07-2006 t/m 19-04-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 februari 2006 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006 (Besluit aanwijzing toezichthouders welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 De volgende personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006:

  de heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;

  de heer P.J. van Daal, geboren op 19 januari 1958 te Oploo;

  de heer P.C.J.M. van den Heuvel, geboren op 6 maart 1953 te Nistelrode;

  de heer J.W. Wilderink, geboren op 8 juli 1952 te Eibergen.

Artikel 2

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders welzijnsnormen konijnen (PPE) 2006.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Zoetermeer, 9 februari 2006

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij besluit van 16 juni 2006, beschikkingnr. TRCJZ/2006/605.

Terug naar begin van de pagina