Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006

[Regeling vervallen per 05-01-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 24-02-2006 t/m 31-12-2006

Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 05-01-2007]

 • 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometer-vergoedingen volgens de codes C11, C13, C21-II, C25-I, C25-II, C25-V en S1-R op basis van maximaal de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de aftrek, als bedoeld onder de codes C26-I en C26-II, vast op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 3 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de uurvergoeding met code E17 bij een minimale inzet van de tolk van:

  • a. één lesuur in onderwijssituaties, of

  • b. een half uur in overige situaties.

 • 4 De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt vergoed in geval van buitengewone werktijden:

  • a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  • b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur;

  • c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur;

  • d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

 • 5 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt, alleen in geval van feitelijke reisactiviteit, de kilometervergoedingen volgens de code’s E17-A1 en E17-A3 op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode ‘snelste route’ en op basis van volledige postcodes.

 • 6 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de vergoeding, bedoeld in het vijfde lid, bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.

 • 7 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in het zesde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.

Artikel 3

[Vervallen per 05-01-2007]

Het Besluit Beleidsregels UWV normbedragen REA-voorzieningen 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 05-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 05-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 7 februari 2006

De

voorzitter Raad van bestuur

UWV,

J.M. Linthorst

Bijlage

[Vervallen per 05-01-2007]

Normbedragen voorzieningen met ingang van 1 januari 2006

Code

Beschrijving

Oud

t/m 31-12-05

Nieuw

per 01-01-06

 

Drempelbedrag voorzieningen

   

B11

Drempelbedrag, waar beneden geen vergoeding wordt verleend

(kostenbedrag inclusief BTW)

€ 108,–

€ 109,–

       
 

Motorinvalidenwagen

   

C11

– in bruikleen, vergoeding per km

€ 0,10

€ 0,10

C13

– in eigen bezit, vergoeding per km

€ 0,29

€ 0,29

       

C18-I

Bovengrenzen standaardaanpassingen aan eigen auto

(bedragen inclusief BTW)

   

– 1

Handbedrijfsrem + opklapbaar rempedaal

€ 804,–

€ 834,–

– 2

Handbedrijfsrem + segmentgas + opklapbaar rem- en gaspedaal

€ 1.125,–

€ 1.167,–

– 3

Rempedaal opklapbaar

€ 180,–

€ 187,–

– 4

Gaspedaal opklapbaar

€ 180,–

€ 187,–

– 5

Gas- en rempedaal opklapbaar

€ 357,–

€ 371,–

– 6

Doorlopende handgreep links of rechts

€ 172,–

€ 178,–

– 7

Slede links of rechts

€ 800,–

€ 830,–

– 8

Gaspedaal opklapbaar links en rechts

€ 448,–

€ 465,–

– 9

Handbedrijfsrem + claxon

€ 664,–

€ 689,–

       
 

Referentieauto & inkomensgrenzen

   

C18-II

Normbedrag referentieauto (aanschafbedrag inclusief BTW)

€ 16.300,–

€ 16.800,–

C20-I

Inkomensgrens werk- en leefvervoer

(de ‘hoge grens’ – toe te passen bij auto’s i.v.m. werk)

€ 30.500,–

€ 30.700,–

C20-II

Inkomensgrens leefvervoer

(de ‘lage grens’ – toe te passen in verband met leefkilometers)

€ 26.200,–

€ 26.300,–

C20-III

Inkomensgrens tweede auto (1,5 maal de hoge grens)

€ 45.800,–

€ 46.000,–

       

C21-II

Kilometervergoeding bruikleenauto’s

(de normbedragen C21-II zijn alleen geldig voor lopende gevallen, toegekend op basis van aanvragen met datum poststempel t/m 29 februari 2004)

   
       
 

Brandstof benzine, bij een catalogusprijs, inclusief BTW, van:

   

a.

Minder dan € 11.000,–

€ 0,12

€ 0,12

b.

€ 11.000,– tot minder dan € 16.000,–

€ 0,13

€ 0,13

c.

€ 16.000,– tot minder dan € 20.000,–

€ 0,16

€ 0,16

d.

€ 20.000,– en hoger

€ 0,17

€ 0,17

       
 

Brandstof diesel, bij een catalogusprijs, inclusief BTW, van:

   

a.

Minder dan € 11.000,–

€ 0,09

€ 0,09

b.

€ 11.000,– tot minder dan € 16.000,–

€ 0,09

€ 0,09

c.

€ 16.000,– tot minder dan € 20.000,–

€ 0,11

€ 0,11

d.

€ 20.000,– en hoger

€ 0,13

€ 0,13

       
 

Reparaties vervoersvoorziening (bedragen inclusief BTW)

   

C23

Eigen bijdrage bij grote reparaties:

(bruikleencontract volgens model 1994 of eerder)

€ 333,–

€ 345,–

C24

Eigen bijdrage bij schade:

(bruikleencontract volgens model 1994 of eerder)

€ 41,–

€ 42,–

C24-I

Eigen bijdrage bij schade:

(bruikleencontract volgens model 1994 t/m 2004)

€ 59,–

€ 61,–

C41

Eigen risico bij frequent voorkomende aanrijdingschade:

€ 116,–

€ 121,–

       
 

Kilometervergoeding voor auto’s in eigen bezit

   

C25-I

Personenauto

€ 0,29

€ 0,29

C25-II

Bestelauto

€ 0,42

€ 0,42

C25-V

Bestelauto, waarvan de aanschafkosten boven de referentieauto zijn vergoed

€ 0,37

€ 0,37

       
 

Aftrek algemeen gebruikelijke kosten per kilometer

   

C26-I

– beneden inkomensgrens C20-I, resp. C-20-II, resp. C 20-III

€ 0,12

€ 0,13

C26-II

– boven inkomensgrens C-20-I, resp. C20-II, resp. C20-III

€ 0,29

€ 0,31

       
 

Taxikostenvergoeding leefvervoer (maximaal)

   

C31

Algemeen

€ 1.016,–

€ 1.016,–

C32

Gehalveerd (visueel gehandicapten)

€ 508,–

€ 508,–

C33

Rolstoeltaxikosten

€ 1.525,–

€ 1.525,–

 

Rijles

   

C51

Vaste leskilometervergoeding bij het lesrijden in een eigen auto

€ 0,17

€ 0,16

       
 

Begeleidingskosten

   

C71

Maximale vergoeding reiskosten van de begeleider per jaar

€ 712,–

€ 732,–

     
 

Communicatievoorziening voor doven in werk- en onderwijssituaties

(bedragen exclusief BTW)

 

E17

Uurvergoeding:

   

E17-I

– doventolk (geregistreerd)

€ 41,00

€ 42,70

E17-III

– tolk in opleiding bij Hogeschool Utrecht (HU)

€ 16,00

€ 16,45

E17-IV

– communicatieassistent

€ 9,65

€ 9,90

E17-A

Vergoeding kosten in verband met reizen,

bedrag per kilometer, voor:

   

E17-A1

– doventolk (geregistreerd)

€ 0,86

€ 0,90

E17-A3

– tolk in opleiding HU, communicatieassistent

€ 0,34

€ 0,35

E17-C

Vergoeding mentor (via HU):

   

E17-C1

– mentor (– gediplomeerde tolk)

als E17-I

als E17-I

E17-C2

– vergoeding reizen mentor, per km

als E17-A1

als E17-A1

       
 

Technische apparatuur (maximaal)

(aanschafprijzen inclusief BTW)

   

G21

Daisyspeler

€ 475,–

€ 475,–

G22-I

G22-I en G22-II eenmalig per minimaal drie jaar

PC-configuratie (exclusief aanpassingen)

€ 1.415,–

€ 1.415,–

G22-II

Eenmalige bijdrage verzekering PC-configuratie voor drie jaar

€ 200,–

€ 200,–

       
 

Voorzieningen met beheersaspecten

   

I-11

Verstrekkingen in eigendom kosten minder dan:

€ 2.750,–

€ 2.850,–

I-12

Eenvoudige verklaring voor bruikleen indien hogere kosten tot:

€ 5.500,–

€ 5.700,–

I-13

Bruikleencontract indien kosten gelijk zijn aan of meer dan:

€ 5.500,–

€ 5.700,–

 

Kosten m.b.t. opleiding - per opleidingsdag

(bedragen uitsluitend geldig voor opleidingen, gestart vóór 1 januari 2006)

   

L1

Hoensbroeck

€ 98,–

€ 100,–

L2

Werkenrode

€ 118,–

€ 120,–

L3

Sonneheerdt

€ 77,–

€ 78,–

L4

Eega

€ 74,–

€ 75,–

L5

Heliomare

€ 74,–

€ 75,–

       
 

Persoonlijke ondersteuning gehandicapten

(bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW)

   

Q1

Persoonlijke ondersteuning (jobcoach)

€ 72,75

€ 74,–

       
 

Intermediaire activiteiten

(bedrag vergoeding per uur, exclusief BTW)

   

S1

Uurvergoeding

Nieuw

€ 9,90

S1-R

Vergoeding kosten in verband met reizen, bedrag per kilometer

Nieuw

€ 0,35

Terug naar begin van de pagina