Wijzigingsregeling Regeling pleegzorg (indexering 2005 en 2006)

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 19-02-2006 t/m 30-06-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie van 7 februari 2006, nr. DJB/JZ-2645872, houdende wijziging in verband met indexering 2005 en 2006 van de Regeling pleegzorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 23 van de Wet op de jeugdzorg;

Besluiten:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2013]

De basisbedragen van de pleegvergoeding per jeugdige, genoemd in bijlage 4, bedragen voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2005:

Leeftijdscategorie

Bedrag per maand/per dag (in euro)

0 t/m 8 jaar

€ 433/14,24

9 t/m 11 jaar

€ 437/14,37

12 t/m 15 jaar

€ 478/15,70

16 t/m 17 jaar

€ 530/17,44

18 en ouder

€ 535/17,60

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug, voorzover het artikel I betreft, tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina