Organisatieregeling beheer College bescherming persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 18-07-2017.]
Geldend van 31-03-2006 t/m 17-07-2017

Regeling van de Minister van Justitie van 6 februari 2006, nr. 5402488/806, houdende vaststelling van de organisatie van het beheer bij het College bescherming persoonsgegevens (Organisatieregeling beheer College bescherming persoonsgegevens)

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-07-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder het College: het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2

[Vervallen per 18-07-2017]

  • 1 Er is een beheersorganisatie van het College.

  • 2 Aan het hoofd van de beheersorganisatie staat de voorzitter van het College dan wel de, door de voorzitter, gemandateerde directeur.

  • 3 De relatie tussen de Minister van Justitie en de beheersorganisatie bij het College is mede vervat in het bestuursreglement van het College.

Artikel 3

[Vervallen per 18-07-2017]

Deze regeling treedt voor het College in de plaats van de Organisatieregeling beheer CBP, CGB, CJD en bureau NVvR, regeling van de Minister van Justitie van 25 september 2002, nr. 5188622/802.

Artikel 4

[Vervallen per 18-07-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 18-07-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatieregeling beheer College bescherming persoonsgegevens.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 februari 2006

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur

Strategie Rechtspleging,

M.J.J. van den Honert

Terug naar begin van de pagina