Regeling vergoeding leden Kiesraad 2006

[Regeling vervallen per 05-10-2016.]
Geldend van 04-03-2007 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 1 februari 2006, nr. 2005-0000322571, Afdeling CZW, tot vaststelling van de hoogte van de vergoedingen van de voorzitter en overige leden van de Kiesraad (Regeling vergoeding leden Kiesraad 2006)

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 3 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-10-2016]

De voorzitter van de Kiesraad ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,30.

Artikel 2

[Vervallen per 05-10-2016]

De overige leden van de Kiesraad ontvangen een vergoeding per vergadering van € 235.

Artikel 4

[Vervallen per 05-10-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 05-10-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding leden Kiesraad 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina