Inkomstenbelasting, echtscheiding; kapitaalverzekeringen eigen woning, ‘oude’ kapitaalverzekeringen en lijfrenten

[Regeling vervallen per 15-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 03-06-2008.]
Geldend van 30-01-2006 t/m 02-06-2008

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie6/tekst

Informatie geldend op 30-01-2006

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina