Interimwet stad-en-milieubenadering

Geldend van 25-04-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingIw sem
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0019466
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaBouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikel: 1
 3. Besluit geluidhinder
  Artikelen: 3.3, 3.4, 4.13
 4. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 5.5
 5. Regeling aanpassing stad-en-milieu-benadering
 6. Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder
  Artikel: 1
 7. Wet geluidhinder
  Artikelen: 48, 49, 100, 100a
 8. Wet milieubeheer
  Artikel: 11.57
Terug naar begin van de pagina