Besluit Rampenplan voor de Noordzee 2006

[Regeling vervallen per 02-12-2009.]
Geldend van 03-02-2006 t/m 01-12-2009

Besluit van 18 januari 2006, nr. 06.000119, tot vaststelling van regels inzake de organisatie en de coördinatie van de bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen op de Noordzee (Besluit Rampenplan voor de Noordzee 2006)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 11 januari 2006, nr. HDJZ/SCH/2005-2400, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 02-12-2009]

De bestrijding van schadelijke gevolgen van ongevallen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, wordt georganiseerd en gecoördineerd overeenkomstig het Rampenplan voor de Noordzee 2006, nr. HDJZ/SCH/2005-2392.

Artikel 3

[Vervallen per 02-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Rampenplan voor de Noordzee 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 02-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 januari 2006

Beatrix

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina