Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Geldend van 13-04-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Sociale Voorzieningen 1940-2004 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 28 november 2005, nr. arc-2005.02594/2);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Sociale voorzieningen over de periode 1940–1996’, vastgesteld bij besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 december 2000 (R&B/OSTA/2000/2087), gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 februari 2001, nr. 39, wordt ingetrokken voor wat betreft de handelingen: 1a, 2a, 3a, 4a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a, 23a, 24a, 25a, 26a, 27a, 28a, 29a, 33a, 34a, 35a, 35b, 36, 37a, 37b, 38, 39a, 40a, 40c, 41a, 72b, 73b, 76b, 77b, 78b, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92b, 93b, 95b, 96b, 97b, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112b, 113b, 114b, 119b, 120, 121, 122, 124, 125, 133, 139, 142b, 144, 147b, 148, 158, 162b, 163b, 164b, 168, 169, 170, 171b, 172b, 182b, 184, 185b, 188b, 189, 190b, 191, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200b, 206b, 207, 209, 210b, 211, 212b, 213, 215, 216b, 217, 241b, 242, 244, 246, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 281, 282, 283, 284, 285, 286a, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 327, 335, 336, 337, 339, 342, 346, 349, 353, 355, 356, 357, 358, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 389, 392, 395, 403, 404, 405, 408, 409, 410, 411, 417, 418, 422a, 423a, 426, 427a, 434, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 472a, 473, 474a, 475, 477, 500a, 501a, 505a, 506a, 508a, 509a, 510a, 511, 515a en 513.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 17 januari 2006

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

P. Hennephof

Terug naar begin van de pagina