Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2004/2005

[Regeling vervallen per 11-03-2017.]
Geldend van 25-01-2006 t/m 10-03-2017

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2004/2005

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2º en 3º, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2004/2005.

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2º en 3º, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2004/2005.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2017]

  • 2 De breuk is niet kleiner dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 11-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 5

[Vervallen per 11-03-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2004/2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2004/2005

[Vervallen per 11-03-2017]

Koerscorrectie 2004/2005

Maand:

 

september 2004

: 0,505

oktober 2004

: 0,505

november 2004

: 0,505

december 2004

: 0,505

januari 2005

: 0,505

februari 2005

: 0,505

maart 2005

: 0,505

april 2005

: 0,505

mei 2005

: 0,505

juni 2005

: 0,505

juli 2005

: 0,505

augustus 2005

: 0,505

Prijsindexcijfer 2004/2005

Maand:

 

september 2004

: 232

oktober 2004

: 232,2

november 2004

: 231,4

december 2004

: 229,8

januari 2005

: 230,8

februari 2005

: 232

maart 2005

: 234,1

april 2005

: 234,3

mei 2005

: 234,3

juni 2005

: 233,5

juli 2005

: 233,3

augustus 2005

: 234,3

Terug naar begin van de pagina