Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

[Regeling materieel uitgewerkt per 08-07-2017.]
Geldend van 18-02-2006 t/m heden

Regeling van de Minister van Financïen van 10 januari 2006 tot instelling van de baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken

De Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: Domeinen Roerende Zaken.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Domeinen Roerende Zaken.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina