Besluit instelling Adviescommissie Medefinancieringsstelsel

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 20-01-2006 t/m 31-12-2006

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 januari 2006, nr. DJZ/BR/0006-2006, tot instelling van de Adviescommissie Medefinancieringsstelsel

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De commissie adviseert de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de beslissing op aanvragen om subsidie op grond van afdeling 4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 voor het tijdvak 2007 tot en met 2010.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

De commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. L. Bikker;

Lid: Dhr. H. Opschoor;

Lid: Mw. I.S.A. Baud;

Lid: Dhr. J. van der Veen;

Lid: Mw. J.M. de Vries.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.

  • 2 De minister voegt aan de commissie een secretariaat toe.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina