Regeling aanwijzing grote oppervlaktewateren Bouwstoffenbesluit

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 04-01-2006 t/m 30-06-2008

Regeling aanwijzing grote oppervlaktewateren Bouwstoffenbesluit

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming en artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde aanwijzing beperkt zich tot het gedeelte van het oppervlaktewater dat valt onder het waterkwaliteitsbeheer van de waterkwaliteitsbeheerder onder welke het desbetreffende oppervlaktewater in de bijlage vermeld staat.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit van 24 november 2005, houdende wijziging van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming ter omzetting van een aantal vrijstellingsregelingen vooruitlopend op de fundamentele herziening van voornoemd besluit (Stb. nr. 610), in werking treedt.

  • 2 Indien artikel II, tweede lid, van het besluit, genoemd in het eerste lid, van toepassing is, werkt deze regeling terug tot en met 1 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing grote oppervlaktewateren Bouwstoffenbesluit.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling aanwijzing grote oppervlaktewateren Bouwstoffenbesluit

[Vervallen per 01-07-2008]

Lijst met grote oppervlaktewateren1 per waterkwaliteitsbeheerder

[Vervallen per 01-07-2008]

Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

[Vervallen per 01-07-2008]

Abcoudermeer

Ankerveenseplas

Bijleveld

Breukeleveense plassen

Bullewijk, Waver

Gaasp

Gaasperplas

Gein

Grachten en boezemwateren Amsterdam

Grote Heijcop

Heinoomsvaart, Geer, Kerkvaart en Danne

Heulsloot

Holendrecht en Angstel (Abcoude-Loenersloot)

Karnemelksloot

Kromme Mijdrecht en Grecht

Loenderveenseplas

Maarsseveense plassen

Muidertrekvaart

Naarder Vestinggrachten

Naardertrekvaart

Nieuwe Wetering

Nieuwkoopse Plassen

Oude Waver

Oudekerkerplas

Ringvaart Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzensloot

's-Gravelandse Vaart, Drecht en Loosdrechtse Plassen

Sloterplas

Smalweesp

Spiegelplas

Vecht

Vinkeveense plassen

Weespertrekvaart

Wijde Blik

Winkel

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

[Vervallen per 01-07-2008]

Bijleveld

Caspergauwse Wetering

De Grote Heycop

Dubbele Wiericke

Energiehaven

Enkele Wiericke

Galecopper Wetering

Haarrijn

Haarrijnse plas

Hakswetering

Hollandse IJssel

Kerkland Wetering

Kernhaven

Kockengen

Kromme Mijdrecht en Grecht

Kromme Rijn

Kruisvaart

Lansing

Leidsche Rijn

Maalvliet de Keulevaart

Maalvliet de Koekkoek

Maalvliet de Pleyt

Maalvliet voor gemaal Bijleveld

Maalvliet gemaal de Tol (Machine wetering de Tol)

Meije

Merwedekanaal (benoorden de Lek)

Mesonhaven

Molenvliet Kortrijk West

Natuurgebied Willeskop

Nedereindse plas bij Nieuwegein

Oude Rijn

Oude Vaartsche Rijn

Plas bij Weijpoort

Plas Laagraven

Plas Strijkviertel

Plas Vechten

Plassen Ingenieur Enschede weg (ten noord oosten van Kamerik)

Plassen ten noorden van Heeswijk

Protonhaven

Singelgracht

Singels in Overvecht Utrecht

Slotgracht Zeist

Standard Fasel

Uraniumkanaal met aanliggende havens

Vaartsche Rijn en Oude Gracht

Vecht

Vechtsluis: verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal

Veilinghaven

Veilingplas Utrecht

Vijvers camping Berekuil Utrecht

Vijvers stedelijk gebied Houten, Maarsenbroek

Vijvers stedelijk gebied Woerden, Utrecht, Nieuwegein

Vlist

Watergangen oude militaire forten

Watergangen rond kasteel Haarzuilen

Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen

Zilveren schaats Utrecht

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

[Vervallen per 01-07-2008]

Alkmaardermeer

Amstelmeerkanaal

Balgzandkanaal

Banscheidingsloot

Beemsterringvaart

Beemsteruitwatering

Bergervaart

Blekersloot

Boezemwateren ten zuiden van Schardam

Brouwersloot

Buiten Krommenie

Buitenhaven Schardam

Buitenhaven van Enkhuizen

Buitenlinie Gracht

Buitenwaterloop Aagtdorperpolder

Buitenwaterloop Castricummer polder en polder De Zien

Buitenwaterloop gemaal De Kampen

Buitenwaterloop gemaal De Leyen

Buitenwaterloop Groeterpolder

Buitenwaterloop van de Groot Limmerpolder

Buitenwaterloop van de Kostverlorenpolder

Buitenwaterloop van de Philistijnse Polder

De Kolk

de Rijd

De Weel

Den Oeversche Vaart

Geul door de Zuiderhaven van Den Oever

Egalementsloot

Egmondervaart

Fortgracht fort Dirksz. Admiraal

Fortgracht fort Erfprins

Fortgracht fort Westoever

Gat van de Meer bij Akkersloot

Geul naar en havens van de Haukes

Gouwzee en haven van Monnickendam

Groetkanaal

Groote Sloot

Haven melkfabriek te Lutjewinkel

Haven van Avenhorn

Haven van Schagen

Haven van Uitgeest

Haven westoever en Spoorweghaven te Den Helder

Havens van Den Helder

Helders Kanaal

Hoevervaart

Hondsbosschevaart en Hargervaart

Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven

Houtvaart

Industriehaven

Johan van Hasseltkanaal (oost)

Kanaal Alkmaar (Omval) - Kolhorn

Kanaal Rustenburger - Opmeer

Keelgracht of Fortgracht fort Oostoever

Kennemeruitwatering

Knollendammervaart

Koopvaardersbinnenhaven

Maritieme Binnenhaven en Afsluitingskanaal

Krabbendammervaart

Kromme Gouw

Langereis

Maritieme Binnenhaven

Markervaart en Kogerpolderkanaal

Molensloot of Oudevaart

Molenwater

Nieuwlandersingel

Noordhollandsch Kanaal

Ooster Egalementsloot

Oosterhaven en Verlengde Oosterhaven

Oosterveersloot

Oudburgervaart

Oude Haven van Enkhuizen

Parallelsloot zandwinplas Dirkshorn

Purmerringvaarten

Recreatieplas Geestmeramb.

Ringvaart van de Woudmeer

Ringvaart van de Bergermeer

Ringvaart van de Berkmeer

Ringvaart van de Engewormer

Ringvaart van de Schagerwaard

Ringvaart van de Heerhugowaard (oostelijk gedeelte)

Ringvaart van de Koogpolder

Ringvaart Wijde Wormer

Scarpetten (Groot en Klein)

Scheidingsvliet

Scheisloot bij Opmeer

Schermerboezem

Schermerringvaart

Slootvaart

Spoorweghaven en Buyshaven te Enkhuizen

Spoorweghaven te Den Helder

Stadsgrachten 'De Schooten'

Stadswateren Nieuw Den Helder

Stierop

Stinkevuil of Purmer Ee

't Vaartje

't Zwet

Trekvaart van Het Schouw naar Monnickendam

Uitwatering van de Broekermolen

Uitwateringskanaal Geestmerambacht

Ursemmervaart

Van Ewijcksvaart en Boezem van de Zijpe

Veersloot bij Dirkshorn

Veersloot of Schermersloot

Verbindingssloot Noordhollands Kanaal

Vuile Graft

Waardkanaal

Waterloop van de Zuurvenspolder

Werkhaven Spaansen

Wester Egalementsloot

Wester Langereis

Wester Langereis, inclusief Verlaat

Westerveersloot

Wieringerwerfvaart

Wijzend

Zaan, Tap- of Tochtsloot

Zandwinplas Dirkshorn

Zeddegat

Zijkanaal D en Nauernasche Vaart

Zijkanaal E (Noordzeekanaal)

Zuiderhaven te Oudeschild

Zwaaihaven

Hoogheemraadschap van Delfland

[Vervallen per 01-07-2008]

Berkelsche Zweth

Binckhorsthaven

Boonervliet

Bree- of Lichtvoetswatering

Delftsche Vliet of Haagsche Vaart

Dulder

Gaag

Geerwegsgracht

Groeneveldsche- of Monsterwatering

Haagsche Vliet en havens

Haven Gist- en Spiritusfabriek te Delft

Havengebied Delfshaven te Rotterdam

Havens te Scheveningen

Insteekhavens bij Delfshavensche Schie

Kansjesmolensloot

Kerstanje

Kickert of Hoornsche Vaart

Laakhaven

Laakkanaal

Lange Haven, Buitenhaven

Nieuwehaven, Westerhaven (Schiedam)

Lee- of Lierwatering

Leewater

Look

Lots- of Harnaschwatering

Middelwatering

Nieuwe Haven te Delft

Nieuwe Haven te Schiedam

Nieuwe Water

Noorderkanaal

Noordvest en Vellevest

Noordvliet

Oostgaag

Oranjekanaal

Pijnackersche Vaart

Polderwatering

Rijswijksche Havens

Ringvaart van de Zuidplaspolder

Rotterdamsche Schie

Schie en havens te Schiedam

Schie-Schie kanaal

Singelwateren van Den Haag

Tweemolentjesvaart

Valkenbosvaart

Verlengde Strijp

Verversings- of Afvoerkanaal

Vlaardingervaart

Voorboezem poldergemaal van Bieslandse Bovenpo

Voorboezem poldergemaal van Lage Broekpolder

Wateringschevest

Westgaag of Spartelvaart

Westvest

Zijde

Zuidgaag

Zweth en Kromme Zweth

Zwethkanaal

Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal)

Hoogheemraadschap van Rijnland

[Vervallen per 01-07-2008]

Drecht

Galgewater te Leiden

Gouwe, Gouwekanaal en voorhaven Julianasluis

Grote Sloot via ’t Joppe

Haarlemmer Trekvaart (Leiden - Warmonder Leede)

Havenkanaal van Lisse

Heemsteedsch Kanaal en Haven van Heemstede

Hillegom, haven betoncentrale

Hillegommerbeek

Industriehaven te Haarlem

Laeck, Spriet, Warmonderleede en Oegstgeesterkanaal

Leidsche Vaart

Leidse Trekvliet of Leidsche Vliet te Leiden

Mooie Nel en Liede

Noordwijksche Vaart of Maandagsche Watering

Oude Rijn

Rijnhaven te Alphen aan den Rijn

Ringvaart Haarlemmermeerpolder (noordelijk deel)

Sassenheimervaart

Trekvaart Haarlem naar Leiden

Vaarweg Gouwe-Mallegatsluis

Vaarweg Noordzeekanaal-Spaarne-Kagerplassen

Vaarweg van het Afgesloten IJ naar de Oude Rijn

Vaarweg van het Rijn-Schiekanaal naar Katwijk

Vaarweg Oude-Wetering, Leiden, Delft naar Rotterdam

Wassenaarse- of Zijlwatering

Wijde Aa en Does

Zevenhuizervaart

Ziende, Ziendevaart en Nieuwkoopse Plassen

Zijp en Achtergat, Sting en Zuidzijdervaart

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

[Vervallen per 01-07-2008]

Hennipsloot

Noorderkanaal

Ringvaart van de Zuidplaspolder

Rotte

Vaart Bleiswijk

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied

[Vervallen per 01-07-2008]

Drontermeer

Eemmeer

Gooimeer

IJsselmeer

Ketelmeer

Markermeer

Veluwemeer

Zwartewater

Rijkswaterstaat Limburg

[Vervallen per 01-07-2008]

Afgesneden Maas en havengebied te Roermond

Afleidingskanaal

Asseltse plassen

Bovenmaas (Eijsden-Ternaaien)

Bovenmaas (Ternaaien-Borgharen)

Gerelingsplas

Grensmaas (Borgharen-Ohé en Laak)

Het Smalbroek

Isabellgriend (I en II)

Jachthaven Wanssum

Julianakanaal

Kanaal van Sint Andries

Kanaal Wessem-Nederweert

Kolenhaven, Maascentrale te Buggenum

Lateraalkanaal

Leuken Bergerheide

Maas en aanliggende havens

Maasarm Asselt

Maasarm Beesel

Maasarm Roermond

Maaswaalkanaal

Noordervaart

Ontgrinding Kessel

Oolerveld

Osen

Oude haven van Venlo

Panheel (fase A en B)

Plassenmaas (Ohé en Laak-Wessem)

Pol (De Slaag)

Polderveld en Tesken

Rijkelse Bemden

St. Antoniusplas

Toeleidingskanaal sluis Belfeld

Toeleidingskanaal sluis Linne

Toeleidingskanaal sluis Roermond

Toeleidingskanaal sluis Sambeek

Verbindingskanaal

Voedingskanaal

W.S.C. Midden Limburg

Zuid-Willemsvaart

Rijkswaterstaat Noord-Brabant

[Vervallen per 01-07-2008]

Donge en Noordergat

Industriehaven Weststad

Rijkswaterstaat Noord-Holland

[Vervallen per 01-07-2008]

1e Rijksbinnenhaven, Binnenkanaal en Staalhaven

2e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord

3e Rijksbinnenhaven te Velsen-Noord

Aanloop havens van IJmuiden en Noordzeekanaal

Adenhaven

Alkmaardermeer

Amerikahaven met aanliggende havens

Amstel-Gouwevaart (Amstel en Aarkanaal)

Amsterdam-Rijnkanaal

Australiehaven

Aziehaven

Beringhaven

Binnenspuikanaal

Bosporushaven

Broekerhaven

Buitenspuikanaal

Cacaohaven

Coenhaven met aanliggende havens

Cornelis Douweskanaal-West

Dirk Metselaarhaven

Entrepothaven

Ertshaven

Gat van de Stier

Haringhaven

Haven van Volendam

Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven

Hornhaven

Houtveemkanaal

IJ-Haven

IJmeer

Isaac Baarthaven

Jan van Riebeeckhaven met aanliggende havens

Johan van Hasseltkanaal-west

Karel Reynierszhaven

Mainhaven

Markermeer

Marsdiep

Mercuriushaven met aanliggende havens

Minervahaven

Moezelhaven

Muidertrekvaart

Neptunushaven

Nieuwe Houthaven

Nieuwe Vaart te Amsterdam

Noordhollandsch Kanaal

Noordzee

Noordzeekanaal, Het IJ en Buiten IJ

Oude Zeehaven

Papaverkanaal

Petroleumhaven te Amsterdam

Smalweesp

Sonthaven

Spaarne en Ringvaart Haarlemmermeer

Spoorwegbassin te Amsterdam

Suezhaven

Usselincxhaven

Vaart van Edam naar Purmerend

Vaarwater beoosten de Javaruggen

Vecht

Vissershaven en Haringhaven

Vlothaven

Waddenzee

[Vervallen per 01-07-2008]

Weespertrekvaart

Westhaven met aanliggende havens

Wim Thomassenhaven

Zaan, Tap- of Tochtsloot, Markervaart

Zijkanaal A en de haven van Beverwijk (De Pijp)

Zijkanaal D en Nauernasche Vaart

Zijkanaal E (Noordzeekanaal)

Zijkanaal I

Zijkanaal K of Zijkanaal naar Nieuwendam

Zoutkeetsgracht en Westerdok

Zuiderbuitenkanaal

Zuidersluis en Kleine Sluis met toeleidingskanalen

Zwaaihaven

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

[Vervallen per 01-07-2008]

De Eemshaven

Haven Ameland

Haven Den Helder

Haven Den Oever

Haven Harlingen

Haven Lauwersoog

Haven Schiermonnikoog

Haven Terschelling

Haven Texel

Haven van Delfzijl

Haven van Nieuwstatenzijl

Haven van Termunterzijl

Haven Vlieland

Waddenzee

Rijkswaterstaat Noordzee

[Vervallen per 01-07-2008]

Dollard

Eems

Noordzee

Waddenzee

Westerschelde

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

[Vervallen per 01-07-2008]

2e Industriehaven te Almelo

Amsterdam-Rijnkanaal

Apeldoornsch Kanaal te Hattem

Boven-Merwede, Beneden Merwede en Noord

Boven-Rijn en Waal

De Beer

Haven te Doesburg

Haven te Gameren

Gemeentehaven van Tiel

Haven te Haaften

Haatlandhaven

Handelshaven te Enschede

Haven van Malburgen

Haven te Hengelo

IJssel

Haven te IJzendoorn

Industriehaven te Genemuiden

Industriehaven te Zaltbommel

Industriehaven te Zutphen

Kanaal van Sint Andries (alleen voorhaven Waalzijde)

Kanaal Zutphen-Enschede van de Twenthekanalen

Kattendiep

Katwolderhaven

Keteldiep

Haven te Lobith

Maas-Waalkanaal (alleen Waalzijde)

Nieuwe Haven te Arnhem (= Malburgerhaven)

Nieuwe Industriehaven te Enschede

Oude Rivierarm bij De Steeg

Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn en Lek

Petroleumhaven te Hengelo (Overijssel)

Pgem, haven van de (havens centrale Harculo)

Rijkshaven Doesburg

Rijnhaven van Wageningen

Rosandepolder

Scaniahaven

Storkhaven te Hengelo (Overijssel)

Stuwkanaal Amerongen

Stuwkanaal Driel

Haven te Tiel

Voorhaven Prins Bernhardsluis

Voorsterhaven

Waalhaven te Nijmegen

Haven te Wijk bij Duurstede

Haven te Zaltbommel

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen

Zwolsche Diep

Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water

Rijkswaterstaat Utrecht

[Vervallen per 01-07-2008]

Amsterdam-Rijnkanaal en bijbehorende zijwateren

Gekanaliseerde Hollandse IJssel provincie Zuid-Holland

Lekkanaal

Rijkswaterstaat Zeeland

[Vervallen per 01-07-2008]

Bathse Spuikanaal

Grevelingenmeer

Kanaal door Zuid-Beveland

Kanaal Sluis-Brugge

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Oosterschelde

Schelde-Rijnverbinding

Veerse Meer

Volkerak Zoommeer

Westerschelde

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

[Vervallen per 01-07-2008]

Afgedamde Maas

Amer

Beneden Merwede

Bergsche Maas

Boven Merwede

Brabantsche Biesbosch

Calandkanaal en Beerkanaal

Dordtsche Kil

Dordtse Biesbosch

Haringvliet

Hartelkanaal

Hollandsch Diep

Hollandse IJssel

Kuststrook ten noorden van Noorderdam

Kuststrook van de Maasvlakte

Lek

Nieuwe Maas

Nieuwe Merwede

Nieuwe Waterweg

Noord

Oude Maas

Sliedrechtse Biesbosch

Spui

Wantij

Zuid-Hollandse Voordelta

Waterschap Aa en Maas

[Vervallen per 01-07-2008]

Aa benedenstrooms Veghel tot Den Bosch

Aa door stedelijk gebied Veghel

Aa van Gemert tot Veghel

Dieze

Drongelens Kanaal

Eindhovens Kanaal

Verbindingskanaal in het Bossche Veld

Gekanaliseerde Dieze, Zuid-Willemsvaart

Haven Noord of Burgemeester van Veldhuizenhaven

Hertogswetering, Grave tot Ossermeer

Hoefgraaf

Industriehaven te Helmond

Industriehavens 's-Hertogenbosch

Koningsvliet

Kraaijenbergse Plassen

Ossermeer tot Gewande

Oude Zuid-Willemsvaart

Rietveldenhaven

Stads-Aa

Stadsdommel

Teeffelensche Wetering

Traverse door Helmond

Waterschap Brabantse Delta

[Vervallen per 01-07-2008]

Balrouwsche Vaart

Bansloot noord

Belcrumhaven

Boven Mark

Callooysche Gat

Donge en Noordergat

Haven van Bergen op Zoom of Theodorushaven

Haven van Oudenbosch

Haven van Sprang-Capelle of Capelse Haven

Haven van Waalwijk

Kerkvaart naar Waspik of Kerkvaartschehaven

Krouwelaar

Laaksche Vaart

Leusche Haven

Mark en Dintel

Markkanaal

Mark-Vlietkanaal en havens van Roosendaal

Molenkreek complex

Oude Maasje

Roode Vaart of Zevenbergsche Haven

Roode Weel complex

Havens te Roosendaal (Borchwerf)

Roosendaalsche- en Steenbergsche Vliet

Singels Breda Oost

Smalle Beek

Steenbergsche Haven

Tonnekreek complex

Vluchthaven te Dinteloord

Waterschap De Dommel

[Vervallen per 01-07-2008]

Afwateringskanaal Dommel

Beatrixkanaal

Dommel

Eindhovens Kanaal

Essche Stroom

Tongelreep (buiten VHR31 tot snelweg A2)

Wilhelminakanaal (Aa en Maas tot Brabantse Delta)

Waterschap Groot Salland

[Vervallen per 01-07-2008]

Ganzendiep, Goot en Scheepvaartgat

Kattendiep en Ramsgeul

Overijsselskanaal

Soestwetering

Stadsgrachten en havens te Zwolle

Velt en Vecht, kanalen

Ramsdiep en Schokkerhaven

Zwolle-IJsselkanaal, Zwarte Water, Zwolsche Diep

Waterschap Hollandse Delta

[Vervallen per 01-07-2008]

Haven van Brielle

Bernisse

Kanaal door Voorne

Zuiderdiep

Devel

Waaltje

Binnenmaas en Boezemvliet

Haven van Strijen

Jachthaven Zwartewaal

Havens van Middelharnis

Koopvaardijhaven te Hellevoetsluis

Scheepvaart-/ Voedingskanaal en Brielse Meer

Haven te Spijkenisse

Waterschap Hunze en Aa's

[Vervallen per 01-07-2008]

Bourtangerkanaal

Damsterdiep

Deense Haven

Drentsche Diep en Zuidlaardermeer naar Zuidlaren

Eemskanaal

Eendrachtskanaal en Hoendiep

Eextahaven

Farmsumerhaven

Finse Haven

Handelshaven te Delfzijl

Havenkanaal en haven van Assen

Hoornse Diep

Industriehaven te Veendam

Mond van de Dollard, Groote Gat en Buiten A

Noord-Willemskanaal

Oosterhornhaven

Oude Eemskanaal

Oude Winschoterdiep te Groningen

Paapsand-Sud, Zeehavenkanaal en havens van Delfzijl

Reest en Wieden Oost, regionale kanalen

Reitdiep en Lauwersmeer

Rensel (oostelijk deel)

Ruitenbroekkanaal

Schildmeer en Groeve (zuidelijk deel)

Slochterdiep, Afwateringskanaal van Duurswold

Termunterzijldiep

Toeleidingskanaal Oosterhornhaven

Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel

Vaarwegen in de stad Groningen

Van Starkenborghkanaal

Veendiep, B.L.Tijdenskanaal en Ruiten Aa Kanaal

Verbindingskanaal en Oude Winschoterdiep

Vissershaven te Termunterzijl

Haven te Waterhuizen

Westerwoldsche Aa, Pekel-Aa en Pekelerhoofddiep

Winschoterdiep, Rensel en havens te Winschoten

Zweedse Haven

Waterschap Noorderzijlvest

[Vervallen per 01-07-2008]

Aduarderdiep

Bocht van Watum

Boterdiep

Damsterdiep

Eendrachtskanaal

Gave

Groeve-Noord

Hoendiep

Hoendiep

Hoornse Diep

Hoornse Vaart

Hunsingokanaal

Kommerzijlsterriet

Kommerzijlsterrijte

Koningsdiep

Kromme Rakken

Langs- of Wolddiep

Lauwersmeer

Leekster Hoofddiep

Leekstermeer

Mensingeweersterloopdiep

Munnikesloot

Munnikezijlriet (spuikanaal)

Nieuwe Kanaal

Niezijlsterdiep

Noord-Willemskanaal

Rodenervaart

Van Starkenborghkanaal

Warffumermaar

Winsumerdiep

Waterschap Peel en Maasvallei

[Vervallen per 01-07-2008]

Helenavaart

Industriehaven te Venlo

Julianakanaal, Bergsche Maas en Amer

Maasplassen Heel

Neerbeek

Niers

Waterschap Reest en Wieden

[Vervallen per 01-07-2008]

Buitenhaven te Meppel

Drentsche Hoofdvaart

Haven van Vollenhove

Hoogeveensche Vaart, Verlengde Hoogeveensche Vaart

Industriehaven te Hoogeveen

Industriepark Steenwijk

Linde naar de Ossenzijlersloot

Mallegat

Meppelerdiep

Haven te Steenwijk

Zijtak en havens te Meppel

Waterschap Regge en Dinkel

[Vervallen per 01-07-2008]

2e Industriehaven te Almelo

Bedrijvenpark N-W Twenthe

Coevorden-Vechtkanaal

Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal)

Omleidingskanaal Dinkel

Petroleumhaven te Hengelo (Overijssel)

Stadsregge, kanalen

Stadsregge, riviertje

Storkhaven te Hengelo (Overijssel)

Velt en Vecht, kanalen

Zijkanaal naar Almelo van de Twenthekanalen

Waterschap Rijn en IJssel

[Vervallen per 01-07-2008]

Aastrang

Berkel

Bielheimerbeek

Bolksbeek

Bovenslinge

Didamse Wetering

Groenlose Slinge

Keizersbeek

Oude IJssel

Oude Rijn

Schipbeek

Stroomkanaal Hackfort

Veengoot van samenkomst Heeckerenbeek en Veegoot

Wijde Wetering

Waterschap Rivierenland

[Vervallen per 01-07-2008]

Linge (mond Kanaal van Steenenhoek tot Boven Merwede)

Merwede kanaal

Haven te Vianen

Waterschap Roer en Overmaas

[Vervallen per 01-07-2008]

Hambeek

Roer

Waterschap Vallei en Eem

[Vervallen per 01-07-2008]

Arkervaart en haven van Nijkerk

Eem en havens van Amersfoort

Valleikanaal

Waterschap Velt en Vecht

[Vervallen per 01-07-2008]

Binnengracht (westelijk deel)

Bladderswijk (Oranjekanaal) en Bargermeerkanaal

Coevorden-Vechtkanaal

Kanaal Almelo-De Haandrik (Overijsselsch Kanaal)

Reest en Wieden Oost, regionale kanalen

Velt en Vecht, kanalen

Verbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden

Waterschap Veluwe

[Vervallen per 01-07-2008]

De Grote Wetering

De Oude IJssel bij Zutphen

De Veluwse Wetering

De Waa in Hattem

Haven Harderwijk

Havenkanaal Elburg

Het Apeldoorns kanaal

Noordermerkkanaal

Stadsgracht Elburg

Toegangsgeul en Lorentzhaven te Harderwijk

Toevoerkanaal en Uitvliet (bij Terwolde)

Uitvliet Gelderse gracht

Uitvliet Polder Hattem

Waterschap Zeeuwse Eilanden

[Vervallen per 01-07-2008]

Haven I te Goes

Haven II te Goes

Haven van Goes

[Vervallen per 01-07-2008]

Havens van Middelburg

Het Schenge

Kanaal door Walcheren

Nieuwe Haven te Goes

[Vervallen per 01-07-2008]

Tweede Binnenhaven

Zijkanaal naar Arnemuiden of Kanaal door de Oude Arne

Zijtak naar Nieuwland

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

[Vervallen per 01-07-2008]

Massagoedhaven

Noorderkanaalhaven

Toeleidingskanaal Oostsluis/Oostbuitenhaven

Zevenaarhaven

Zijkanaal A naar Terneuzen

Zijkanaal B (Kanaal van Gent naar Terneuzen)

Zijkanaal C naar de Axelsche Sassing

Zijkanaal D (Kanaal van Gent naar Terneuzen)

Zijkanaal E (Kanaal van Gent naar Terneuzen)

Zijkanaal F (Kanaal van Gent naar Terneuzen)

Zijkanaal G (Kanaal van Gent naar Terneuzen)

Zijkanaal H (Kanaal van Gent naar Terneuzen)

Waterschap Zuiderzeeland

[Vervallen per 01-07-2008]

Creilervaart

Enservaart

Espelervaart

Hoge Dwars Vaart

Hoge Vaart

Kadoelermeer/kanaal

Kampersluisvaart

Kuindervaart

Lage Dwars Vaart

Lage Vaart

Larservaart

Leemvaart

Lemstervaart

Marknesservaart

Nagelervaart

Oostervaart

Ruttensevaart

Sluisvaart

Swiftervaart

Urkervaart

Vollenhoverkanaal

Zuidervaart

Zwolsevaart

Wetterskip Fryslan

[Vervallen per 01-07-2008]

1e Industriehaven

2e Industriehaven

Afvoerkanaal

Akkrumerrak

Bakhuizervaart

Bergumermeer

Biggemar

Blauwhuisteropvaart

Blijaervaart

Boksleat

Boksumer Zool

Bolswardertrekvaart

Bolswardervaart

Bonkesloot

Bosksleat

Brandeburevaart

Brandemeer

Broere Sloot

Buitendijksche Hoofdvaart

Burmaniasloot

Cornjumervaart

De Baai

De Bliken

De Boarn

De Drait

De Ee

De Geeuw

De Greuns

De Grote Potten

De Haven

De Lauwers

De Lits

De Luts

De Potmarge

De Rijd

De Swadde

De Tijnje

De Zwemmer

De Zwette

Diepe Dolte

Diepsloot

Dijgracht

Dijkvaart

Doezumertocht

Dokkumer Ee

Dokkumerdiep

Dokkumergrootdiep

Dolte

Drachtstervaart

Drogge Dolte

Dwarsmeer

Dwarsried

Exmorravaartje

Fammegat

Fammensrakken

Fluessen

Foudgumervaart

Franekervaart

Gaastmeer

Geeuw

Goengahustersleat

Gooyumervaart

Graft

Greft

Grietmansrak

Groote Brekken

Groote Gaastmeer

Groote Wielen

Groote Zijlroede

Grote Sluis

Haan's Krite

Haiemer Dolte

Haklandshop

Hallumertrekvaart

Harlingervaart

Hartwerdervaart

Haven

Heafeart

Heegermeer

Heegervar

Heerengracht

Heerensloot

Heerenwegstervaart

Heidenschapstervaart

Heloma of Jonkersvaart

Hennaarderopvaart

Henshuister Deel

Het Diep

Het Diepe Gat

Het Ges

Het Hop

Het Nieuwe Kanaal

Het Ouddeel

Het Oudhof

Het Var

Het Vliet

Hofmeer

Hollegracht

Holwerdervaart

Horsae

Horseweg

Houkesloot

Houtvaart

Idskenhuistervaart

Idzegaster Poel

Indijk

It Swin

Jaanvaart

Jachthavenkanaal

Janssleat

Jelsumervaart

Jelsumervaart

Jeltesloot

Johan Friso kanaal

Jongebuurstersleat

Jorwerdervaart

Joustervaart

Jutrijpervaart

Kalkhaven

Keizersgracht

Kerksloot

Kipsloot

Kleine Zijlroede

Koevordermeer

Kollumerkanaal

Koningsdiep

Koude Maag

Koudumervaart

Kromme Grou

Kromme Ie

Kromme Knjilles

Kromme Sleat

Kroonduikersvaart

Kruiswater

Kuikhornstervaart

Langdeel

Lange Sloot

Langstaarte Poel

Langweerderwielen

Leijenpoel

Leijensloot

Lemsterrijn

Lijkvaart

Linde

Lollumervaart

Louwe Poel

Lutkewierumer-opvaart

Mantgumervaart

Marssumervaart

Meinesleat

Melkvaart

Moddergat

Modderige Bol

Molendraai

Morra

Murk

Nauwe Galle

Nauwe Geeuw

Nauwe Greuns

Nauwe Larts

Nauwe Wijmerts

Neare Golle

Nieuwe Diep

Nieuwe Drait

Nieuwe Dwarskanaal

Nieuwe Heerenveense kanaal

Nieuwe kanaal

Nieuwe Vaart

Nieuwe Zwemmer

Nije Sansleat

Nijegaastervaart

Nijhuizemervaart

Nonnegat

Noordbroekstervaart of S

Noorder Ee

Noordergracht

Noordwoldervaart

Oosterbrugsloot

Oosterse Hei

Oosterwierumeroudvaart

Opeindervaart

Oud Dokkumerdiep

Ouddiep

Oude Drait

Oude Geeuw

Oude Harlingervaart

Oude Meer

Oude Ried

Oude Vaart

Oude weg

Oudegaasterbrekken

Peanster Ie

Pier Cristiaansloot

Pikmeer

Pingjumervaart

Piter Jehannes gat

Polsleat

Potmarge

Prinsengracht

Prinsenwijk

Prinses Margrietkanaal

Rien Sluis

Rijperkerkstervaart

Rijstervaart

Rjochte Grou

Rogsloot

Rozengracht

Sansleat

Scharsterrijn

Scheensloot

Schipsloot

Schoterlandse Compagnonsvaart

Sexbierumervaart

Singel

Sitebuorster Ie

Slachtegat

Smalle Eesterzanding

Sminkevaart

Sneekermeer, Zoutepoel

St. Jacobsvaart

Steggerdavaart

Stienservaart

Stroobossertrekvaart

Stroomkanaal

Terhernster Djip

Terhernster Mar

Terkaplesterpoelen

Tersoalster Zijlroede

Tienesloot

Tietjerkstervaart

Tjeukemeer

Tjonger of Kuinder

Trekvaart

Tsjaerderfeart

Twizelerfeart

Tzummarumervaart

Ulekrite

Vaart van St. Nicolaasga

Valomstervaart

Van Harinxmakanaal, Lange Meer

van Panhuijskanaal

Vlakke Brekken

Vliet

Wartenster Wiid

Weidumervaart

Welle

Welsrijpervaart

Wergeasterfeart

Westerdijksvaart

Westerse Hei

Wielhals

Wijddraai

Wijde Ee

Wijde Sloot

Wijde Wijmerts

Wijmerts

Wijtgaardstervaart

Wirdumervaart

Witakkersvaart

Witmarsumervaart

Workumertrekvaart

Woudmansdiep

Woudsenderrakken

Woudvaart

Wynservaart

Zandmeer

Zandrak

Zandvaart

Zijldiep

Zijlroede

Zijlsterrijd

Zijltjessloot

Zoolsloot

Zuidensstervaart

Zuider Ee

Zwettehaven

  1. Ook voor zover niet expliciet aangegeven worden onder deze oppervlaktewateren eveneens de aanliggende zijkanalen en de aanliggende havens met de toeleidende kanalen verstaan.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina