Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0019388
Rechtsgebied Wonen, onroerend goed, bouwrecht | Huurrecht
Overheidsthema Bouwen, wonen en leefomgeving

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit verwerking persoonsgegevens bij selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36481
Wijziging 13-12-2023 Stb. 2023, 483 36190 20-12-2023 Stb. 2023, 491
Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 25 34468 06-03-2017 Stb. 2017, 111
Wijziging 23-08-2016 Stb. 2016, 329 34314 14-12-2016 Stb. 2016, 533
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558
Wijziging 04-06-2014
samen met
09-04-2014
Stb. 2014, 248
samen met
Stb. 2014, 152
32271
samen met
33797
01-09-2014 Stb. 2014, 323
Wijziging 09-04-2014 Stb. 2014, 152 33797 09-04-2014 Stb. 2014, 153
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197
Wijziging 13-09-2007 Stb. 2007, 349 30848 29-11-2007 Stb. 2007, 517
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 726 30091 09-12-2005 Stb. 2005, 667
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 725 30096 22-12-2005 Stb. 2005, 725
Nieuwe-regeling 22-12-2005 Stb. 2005, 726 30091 22-12-2005 Stb. 2005, 726
Naar boven