Vaststellingsbesluit beleidsregels Medefinancieringsstelsel

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 december 2005, nr. DJZ/BR/1308-2005, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels Medefinancieringsstelsel)

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage bij dit besluit zal worden bekendgemaakt door terinzagelegging bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en door plaatsing op internet (www.minbuza.nl).

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.J. Treffers

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

Terug naar begin van de pagina