Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit vaststelling factoren L en r boekjaar 2006

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2005, treedt het besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 20 december 2005

Plv. voorzitter Raad van bestuur UWV

,

A.G. Dümig

Terug naar begin van de pagina