Besluit diverse vergoedingen 2006 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Regeling vervallen per 13-02-2009.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 12-02-2009

Besluit diverse vergoedingen 2006 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 1. Kostenvergoeding voor de vice-president van de Raad van State, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden

[Vervallen per 13-02-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit regeling van een vergoeding voor vice-president van de Raad van State en de Staatsraden, enz..]

Artikel 2. Vergoeding voor de president en de overige leden in gewone dienst van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden

[Vervallen per 13-02-2009]

De bedragen voor de vergoeding voor de president en de overige leden in gewone dienst van de Algemene Rekenkamer voor de kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden en die voor eigen rekening komen, worden jaarlijks nader vastgesteld aan de hand van de index materiële overheidsconsumptie die door het Centraal Planbureau wordt opgesteld.

[Red: Wijzigt het Besluit regeling van een vergoeding voor vice-president van de Raad van State en de Staatsraden, enz..]

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina