Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)

Geldend van 08-03-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militair Personeel vanaf 1945 (Minister van Algemene Zaken)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Algemene Zaken,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 21 oktober 2005, nr. arc-2005.02633/2);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
de

plv. Secretaris-Generaal

,

R. van Zwol

Terug naar begin van de pagina