Regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2006

[Regeling vervallen per 01-04-2006.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-03-2006

Regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2006

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 56, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

P.H. Holthuis

Terug naar begin van de pagina