Regeling vacatiegeld Raad van Toezicht van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Justitie van 16 december 2005, nr. DDS 5384157, tot toekenning van vacatiegeld aan de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

De voorzitter van de raad van toezicht van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen ontvangt vacatiegeld van € 315,– per vergaderdag.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De leden van de raad van toezicht van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, zijnde niet de voorzitter, ontvangen vacatiegeld van € 250,– per vergaderdag.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Dat de directeur van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen met de uitvoering van dit besluit is belast.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Het besluit van 1997, kenmerk 600838/97/PJR wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegeld Raad van Toezicht van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina