Regeling vaststelling subsidieplafond RSP’05 voor het jaar 2006

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/2005/103276, houdende wijziging van de Regeling schoonmaakdiensten particulieren 2005 in verband met onder meer de vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2006 (Regeling vaststelling subsidieplafond RSP’05 voor het jaar 2006)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel III

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en werkt voor wat betreft artikel I, onderdeel C, terug tot en met 1 juli 2005 en voor wat betreft artikel II tot en met 1 januari 2005.

Artikel IV

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vaststelling subsidieplafond RSP’05 voor het jaar 2006.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen 1, 1a en B in de Staatscourant worden geplaatst. De overige bij deze regeling behorende bijlagen worden met ingang van 15 februari 2006 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

Den Haag, 16 december 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage B. , als bedoeld in artikel II bij deze regeling

[Vervallen per 25-09-2008]

RSP stand 1 oktober 2004 1

Naam bedrijf

Aantal RSP-medewerkers

Aantal fte's

Subsidie-

plafond tot 1 juli 2005

Alfa Schoonmaakservice

2

1

5.123

Avalon Schoonmaak- en Servicebedrijf

11

6,56

33.616

Brom Schoonmaakbedrijf B.V.

0

0

Clean @ Home (Clean at Home)

5

2,1875

11.205

Clean Team NTC

39

22,4234375

114.864

Clean4All B.V.

32

18,796875

96.287

De Kroon Service- en Schoonmaakdiensten B.V.

0

0

De Poetspoell

6

1,90625

9.765

Dokter Schoonmaakorganisatie B.V.

84

40,78125

208.902

Dokter Schoonmaakorganisatie B.V.

0

0

Domestic Staff B.V.

5

2,03125

10.405

D'r Sjalter Stichting Werkcorporatie Kerkrade

4

2,75

14.087

Eclatant Schoonmaakbedrijf V.O.F.

7

4,21875

21.611

FM Mega Handelsonderneming, Schoonmaakbedrijf en Uitzendbureau

2

2

10.245

Gascogne Particulier

63

27,90625

142.950

Glas- en Schoonmaakservice Wessang

7

3,609375

18.489

Herman's Cleaning Service

6

3,81875

19.562

Home Care Service v.o.f.

5

2,34375

12.006

Home Maid B.V.

43

32,65625

167.282

Homecleaners Noord B.V.

0

0

Homecleaners Services B.V.

0

0

Homecleaners West B.V.

83

56,34375

288.621

Huishoud Hulp Centrale

5

2,40625

12.326

Inside Cleaning Service B.V.

5

2,96875

15.207

J. Gort Bedrijfsdiensten

15

15

76.838

Kelvin Bedrijfsdiensten B.V.

KooBo Particuliere Dienstverlening B.V.

28

29,53125

151.274

Kriek Holding B.V. / Den Heijer Schoonmaakbedrijf B.V.

31

25,3515625

129.863

Langeweg Bedrijfsdiensten v.o.f.

0

0

Mooi-huis bv

72

48,59375

248.921

Nieuwe Bezems Regioservice v.o.f.

3

2,25

11.526

Nieuwe Bezems v.o.f.

24

17,7578125

90.964

NIVO Noord B.V.

13

10,578125

54.186

Paletti Facility

54

35,6875

182.809

Particuliere Thuiszorg Nederland

22

12,34375

63.231

Schoonmaakbedrijf J & A

1

1

5.123

Schoonmaakbedrijf Luinge B.V.

0

0

Schoonmaakbedrijf Te Wierik Salland

26

17,421875

89.244

Schoonmaakbedrijf Tiemersma

23

11,74

60.138

SchoonSchip

20

10,746875

55.051

Servicecentrum Te Plak

5

2,78125

14.247

Stichting Dienstenwinkel

28

13,59375

69.634

Stichting Domestica

18

13,125

67.233

Stichting Emilia Te Plak Lekkum

11

5,59375

28.654

Stichting Te Plak Weidum

7

3,28125

16.808

Stichting Te Plak Workum

6

2,4375

12.486

Stichting Thuishulp

59

35,28125

180.728

STIPT Dienstverlening B.V.

36

35,59375

182.329

Surplus Plushulp B.V.

23

11,578125

59.309

Suzi's Huishoudelijke Dienst Beek en Donk

28

20,6875

105.972

Te Plak

0

0

Wijk Schoonmaakbedrijf

0

0

Woonmooi B.V.

139

101,515625

520.014

       

Totaal

1106

720

3.689.133

  1. Een streepje ‘–’ betekent dat er geen informatie is ontvangen.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina