Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2020.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2020)

Opmerking

Door Stcrt. 2009/18184 is de citeertitel gewijzigd per 1 december 2009 (Stb. 2008/341).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-06-2015
samen met
19-12-2019
Stcrt. 2015, 17649
samen met
Stcrt. 2019, 70095
2015-0000103205
samen met
2019-0000157117
Inwtr. 1
Vervallen 22-06-2015
samen met
19-12-2019
Stcrt. 2015, 17649
samen met
Stcrt. 2019, 70095
2015-0000103205
samen met
2019-0000157117
01-01-2009 Wijziging 23-12-2008 Stcrt. 2008, 253 UB/S/2008/34777 23-12-2008 Stcrt. 2008, 253
01-10-2006 Wijziging 04-09-2006 Stcrt. 2006, 182 SV/WV/2006/69706 04-09-2006 Stcrt. 2006, 182
09-04-2006 t/m 29-12-2005 Wijziging 31-03-2006 Stcrt. 2006, 70 V/R&S/06/19818 31-03-2006 Stcrt. 2006, 70
29-12-2005 Nieuwe-regeling 16-12-2005 Stcrt. 2005, 250 SV/R&S/05/99376 16-12-2005 Stcrt. 2005, 250

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel III van de Wet werk en zekerheid in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven