Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2020.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling herlevingstermijn WW
    Artikel: 1
  2. Vakantieregeling WW en IOW
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2020)

Opmerking

Door Stcrt. 2009/18184 is de citeertitel gewijzigd per 1 december 2009 (Stb. 2008/341).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2018 Wijziging 19-04-2018 Stcrt. 2018, 23396 2018-0000029070 19-04-2018 Stcrt. 2018, 23396
01-01-2016 Wijziging 22-06-2015 Stcrt. 2015, 17649 2015-0000103205 22-06-2015 Stcrt. 2015, 17649
01-01-2013 Wijziging 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23827 2012-0000028107 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23827
01-12-2009 Wijziging 23-11-2009 Stcrt. 2009, 18184 IVV/I/2009/25857 18-08-2008 Stb. 2008, 341 Inwtr. 1
09-04-2006 t/m 29-12-2005 Wijziging 31-03-2006 Stcrt. 2006, 70 V/R&S/06/19818 31-03-2006 Stcrt. 2006, 70
29-12-2005 Nieuwe-regeling 16-12-2005 Stcrt. 2005, 250 SV/R&S/05/99376 16-12-2005 Stcrt. 2005, 250

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven