Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten

Geraadpleegd op 06-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2020.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2020)

Opmerking

Door Stcrt. 2009/18184 is de citeertitel gewijzigd per 1 december 2009 (Stb. 2008/341).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2018 Wijziging 19-04-2018 Stcrt. 2018, 23396 2018-0000029070 19-04-2018 Stcrt. 2018, 23396
01-01-2016 Wijziging 30-11-2015 Stcrt. 2015, 45133 2015-0000292749 02-12-2015 Stb. 2015, 465 Inwtr. 1
01-01-2013 Wijziging 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23827 2012-0000028107 14-11-2012 Stcrt. 2012, 23827
01-12-2009 Nieuw 23-11-2009 Stcrt. 2009, 18184 IVV/I/2009/25857 18-08-2008 Stb. 2008, 341 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel X, onderdelen Aa, Ab en I, van de Verzamelwet SZW 2016 in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.2)
Naar boven