Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet

Geldend van 29-12-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2005/102687 houdende regels met betrekking tot het vervallen van de tweede maximeringsbepaling in de Toeslagenwet

Artikel 1

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina