Besluit financiële bepalingen bodemsanering

[Regeling vervalt per 01-01-2025.]
Geraadpleegd op 24-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2017.
Geldend van 01-07-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2017

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
    Artikelen: 40, 40a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2025 Intrekking-regeling 10-03-2017 Stb. 2017, 145 10-03-2017 Stb. 2017, 145
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 673 22-12-2011 Stb. 2011, 671 Inwtr. 1
17-12-2006 Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 637 20-11-2006 Stb. 2006, 637
Nieuwe-regeling 15-12-2005 Stb. 2005, 681 20-11-2006 Stb. 2006, 637

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (implementatie richtlijn nr. 2009/110/EG) in werking treedt.1)
Naar boven