Besluit melden plaatsing pluimvee en broedeieren op elektronische wijze (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 18-06-2006 t/m 31-12-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 december 2005 houdende vaststelling van bepalingen omtrent verzending van het afleverings- en meldingsformulier pluimvee en eieren op elektronische wijze (Besluit melden plaatsing pluimvee en broedeieren op elektronische wijze (PPE) 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Het verzoek, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005, wordt op een volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend en gedagtekend aanmeldingsformulier ingediend en bevat ten minste de volgende gegevens;

  • a. naam, adres, correspondentieadres en contactpersoon van de ondernemer;

  • b. registratienummer(s) van de ondernemer; en, indien van toepassing

  • c. naam, adres, correspondentieadres en contactpersoon van de gemachtigde die namens de ondernemer de melding verzorgt.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstrekt het productschap aan de ondernemer een gebruikersaccount en een wachtwoord.

  • 2 Het wachtwoord kan op verzoek van de ondernemer worden gewijzigd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 2 Het productschap bevestigt de ontvangst van het op elektronische wijze ingediende afleverings- of meldingsformulier.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melden plaatsing pluimvee en broedeieren op elektronische wijze (PPE) 2005.

Zoetermeer, 15 december 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina