Besluit aanwijzing personen Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 11-06-2006 t/m 19-04-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 december 2005 houdenden de aanwijzing van personen die toezicht houden op de naleving van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 (Besluit aanwijzing personen Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005)

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 De volgende nader genoemde personen worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 bepaalde aangewezen:

  • De heer H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Slagharen, en werkzaam als controleur bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) statutair gevestigd te Barneveld;

  • De heer A.J.C.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot, en werkzaam als controleur bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) statutair gevestigd te Barneveld;

  • De heer R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsendorp, en werkzaam als controleur bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) statutair gevestigd te Barneveld;

  • De heer W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel, en werkzaam als controleur bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) statutair gevestigd te Barneveld.

 • 2 De in het vorige lid aangewezen personen dienen te beschikken over een legitimatiebewijs en een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.

Artikel 2

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing personen Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst.

Zoetermeer, 15 december 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 18 mei 2006, nr. TRCJZ/2006/1345.

Terug naar begin van de pagina