Regeling Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2005 en Controleprotocol AVR 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-07-2006

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2005, nr. CFI/BPO-2005/213412-M, houdende vaststelling van de Regeling Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2005 en Controleprotocol AVR 2005

Artikel 1. Vaststelling

[Vervallen per 01-08-2006]

De Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) 2005 en het Controleprotocol AVR 2005 worden vastgesteld volgens de bijlagen bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling van de formulieren voor de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2005 en van de Informatieformulieren

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De formulieren voor de AVR 2005 worden vastgesteld overeenkomstig de modellen uit hoofdstuk 4 van de bijlage AVR 2005 voor een:

  • basisschool;

  • speciale school voor basisonderwijs (sbao);

  • school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so);

  • school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging;

  • centrale dienst.

 • 2 De Informatieformulieren van de in het eerste lid bedoelde school of centrale dienst worden eveneens vastgesteld overeenkomstig de modellen uit hoofdstuk 4 van de bijlage AVR 2005.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2005 en Controleprotocol AVR 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en die bekend worden gemaakt op de internetsite van de Centrale Financiën Instellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage Brochure Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding 2005

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage Brochure Controleprotocol AVR 2005

[Vervallen per 01-08-2006]

[Red: Ligt ter inzage bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina