Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Regelingen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2013

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Financiën, nr. TRCJZ/2005/3750, houdende instelling van de baten-lastendienst Dienst Regelingen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 2 De tenaamstelling van de batenlastendienst komt te luiden: baten-lastendienst Dienst Regelingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst Dienst Regelingen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina